Nartorolki - rolki terenowe

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKITIRE.COM

z dnia 24 grudnia 2014 r.

 

Adres sklepu:

http://www.skitire.com

 

Adres do korespondencji elektronicznej:

skitirepoland@gmail.com

 

Adres do korspondecji tradycyjnej i dane firmy:

Zakład Mechaniki Jakubowski z siedzibą w Łodzi 91-222, ul. Szczecińska 27, NIP 9471056453, REGON 473226433

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin przedstawia warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego skitire.com
 2. Klientami sklepu skitire.com mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadajacee pełną zdolność do czynności prawnych.

 §2 Zawieranie umów

 1. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system sklepu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Zakładem Mechaniki Jakubowski.
 2. Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem akceptuje to, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Zakład Mechaniki Jakubowski stanowi zawarcie prawnie skutecznej umowy sprzedaży i wiąże się z obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny towaru wraz z kosztami jego wysyłki. (4 pkt. 1 Regulaminu)
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu jego zamówienia do realizacji.

 §3 Zamówienia

 1. Klient składa zamówienie po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie sklepu.
 2. Zamówienia w sklepie skitire.com można składać przez całą dobę.
 3. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie do czasu otrzymania wiadomości o wysyłce towaru wskazanego w zamówieniu.
 4. Zamówienia są obsługiwane w dni robocze w godzinach od 8 do 16.
 5. W specjalnych przypadkach (błędy w stanach magazynowych) sklep skitire.com zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia ze względu na brak towaru.

 §4 Płatności

 1. W związku z zawarciem umowy sprzedaży sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz pokryć koszt ich wysyłki.
 2. Dostępne formy płatności: gotówkowa – płatności przy odbiorze za pośrednictwem firmy kurierskiej, bezgotówkowa – płatność przelewem na konto Zakładu Mechaniki Jakubowski przed wysyłką towaru.
 3. Dniem zapłaty jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Zakładu Mechaniki Jakubowski lub dzień uiszczenia zapłaty gotówką przy odbiorze towaru.

 

§5 Wysyłka

 1. Zamówiony towar wysyłany jest przez Zakład Mechaniki Jakubowski do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (pobranie) lub od momentu wpłaty na konto (przedpłata)
 2. W specjalnych przypadkach czas oczekiwania na wysyłkę może się wydłużyć, jednak klient zawsze zostaje o tym poinformowany.
 3. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
 4. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej PATRON SERVICE.

§6 Reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Zakład Mechaniki Jakubowski odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Zakład Mechaniki Jakubowski odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Aby zgłosić reklamacje Klient będący konsumentem powinien skontaktować się ze sklepem skitire.com opisać niezgodność i przesłać reklamowany towar wraz z pisemną informacją z podpisem oraz dowodem zakupu towaru na adres do korespondencji tradycyjnej.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną o wyniku rozpatrzenie reklamacji.
 5. Inne uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2002 r. Nr 141, poz. 1176)

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta zamówionego towaru.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu osobą fizyczną, konsumentem, pod warunkiem, że zawarł on umowę sprzedaży w celach nie związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Aby odstąpić od umowy należy napisać oświadczenie o chęci odstąpienie od umowy i wysłać go na adres siedziby firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po czym odesłać towar.
 4. Zwracany towar powinien, powinien być kompletny. Towar powinien być zwracany w opakowaniu, w którym został doręczony do Klienta. Jeśli nie jest to możliwe, należy tak zabezpieczyć przesyłkę zwrotną, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Zakład Mechaniki Jakubowski w ciągu 7 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca otrzymane od Klienta pieniądze, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot dokonywany jest na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Zakład Mechaniki Jakubowski może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Klienta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania.

 

§8 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.